Flemming Nissen

Jeg er født i 1953 i en lille by Fole, mellem Gram og Ribe. Jeg er civilingeniør fra DTU I 1978, og har en ph.d. grad i reaktorfysik fra  Risø i 1983. Jeg har været ansat i Elsam i 20 år, hvor jeg efter “fusionen” med DONG  sluttede som Vice President i Dong Energy med ansvaret for forretningsudvikling i Generation-delen af virksomheden. Det der nu hedder Power. I perioden 2008 – 2013 har jeg været ansat på Syddansk Universitet, hvor jeg har udviklet og været koordinator på den nye energiuddannelse. Fra 2013 – 15 var jeg ansat hos Insero Science Academy i Horsens, hvor jeg var ansvarlig for udvikling af Energy-Together-platformen. Fra sommeren 2015 har jeg arbejdet som konsulent og udvikler i mit eget selskab: “Strategirummet”. Fra januar 2017 er jeg tilbage på SDU som underviser på halv tid.

Du kan læse min CV her cv-for-flemming-nissen-januar-2017

Jeg har i den største del af min hidtidige karriere været leder at et lille team på ca. 10 personer, der har lagt grundstenene til nogle af de vigtigste innovationer, der er sket inden for energisektoren de sidste 20 år.

 • Udvikling af havmølleområdet til at blive et nyt forretningsområde
 • De decentrale kraftvarmeværker på markedsvilkår
 • Identifikation af synergierne mellem energiforbruget i transportsektoren og udviklingen af et mere bæredygtigt energisystem (VEnzin-visionen)
 • Udvikling af 2. generations bioethanol baseret på halm
 • Udvikling af 3. generations affaldshåndtering (REnescience)
 • Udvikling af scenarioteknikken til at blive et risikostyringsværktøj

Succeser har som bekendt mange fædre. Der vil derfor være mange, der vil påstå, at de har udviklet ovenstående succeshistorier. Men i modsætning til de fleste, kan jeg bevise, at mit fingeraftryk er på grundstenene til ovenstående innovationer. Det kan I se i det følgende.

Jeg føler mig meget privilegeret fordi jeg i mange år har haft en ledelse, som vidste, at jeg sammen med mit team kunne skabe resultater, og som derfor gav plads til at vi kunne udfolde os, uden at vi skulle ansøge om penge til konkrete aktiviteter, vi havde formuleret i detaljer. Men jeg vil have genskabt det innovationssystem som bygger på de erfaringer, vi gjorde os i mit team i perioden 1997 – 2006, for denne erfaring kan effektivisere de nuværende innovationsprocesser. Den vigtigste erfaring er, at innovationen skal bygge på en åben videndeling om sammenhængene i energisystemet.

I det følgende har jeg samlet beviserne på, at jeg – sammen med mit team af gode medarbejdere – har været initiativtager til de vigtigste innovationsaktiviteter i energisektoren de sidste 15 år.

1. Udvikling af vindmølleområdet til at blive et nyt forretningsområde

Vedlagte notat er det første notat i historien, hvor det foreslås, at havmølleområdet udvikles til at blive et nyt forretningsområde. FN98013c-Org af havmoelleudbygn

Jeg skrev notatet til chefgruppen i Elsam i 1998, og jeg husker tydeligt behandlingen, hvor mine chefkollegaer afviste ideen med den begrundelse, at havmølleområdet aldrig kunne blive kommercielt, fordi området skulle have tilskud for at kunne løbe rundt. Det blev dog besluttet, at jeg gerne måtte arbejde videre med ideen, blot det kunne ligge inden for det havmøllepålæg, som Elsam havde fået, og det ikke kostede Elsam penge. Jeg ansatte så den første forretningsudvikler inden for havmølleområdet, og han blev en del at mit team. Jeg har stadigvæk alle de notater liggende, hvor forretningsgrundlaget for havmølleområdet er beskrevet, så hvis der er nogle, der interesserer sig for historien, skal de blot sige til.

2. De decentrale kraftvarmeværker på markedsvilkår

I 2001 deltog jeg i et udredningsarbejde i Energistyrelsen vedrørende eloverløb. I forbindelse med dette arbejde foreslog jeg, at vi skulle analysere, hvad der ville ske, hvis de decentrale kraftvarmeværker blev drevet på markedsvilkår i stedet for at køre efter en standard tarif. Eltra, Elkraft, Energistyrelsen, OVE (Aalborg Universitet), Dansk Fjernvarme, Danmarks Vindmølleforening og Elfor støttede ikke ideen, det gjorde kun Dansk Energi.

Jeg skrev derfor følgende mindretalsudtalelse til gruppens rapport. FN-01-50 Mindretalsudtalelser til rapport om bunden elproduktion

Efterfølgende lavede jeg sammen med mit team i Elsam analyserne af konsekvenserne af at drive de decentrale kraftvarmeværker på markedsvilkår. Resultaterne blev præsenteret for Folketingets Energipolitiske Udvalg, og jeg udviklede en model, som kunne holde ejerne af de decentrale kraftvarmeværker skadesløse, samtidig med at de kørte på markedsvilkår, og fik incitamenterne
til at køre optimalt set ud fra det samlede systems synspunkt.

Dette system blev senere implementeret, men på det tidspunkt havde jeg overladt forhandlingerne til andre, og det er dem, der i dag fortæller historien om, hvordan de fik de decentrale kraftvarmeværker til at køre på markedsvilkår. De glemmer helt, at de var imod ideen, dengang den blev formuleret.

Jeg har gemt en stor del af dokumentationen af processen, så hvis der er nogen, der er interesseret i at undersøge, hvordan man innoverer ved at sammentænke energisystemanalyser, pengestrømme, aktørinteresser, lovgivning mv. skal I bare sige til.

3. VEnzin-visionen

VEnzin-visionen er det første bud på en samlet løsningen af problemet med at indpasse store mængder vindkraft i elsystemet og problemet med den betydelige olieafhængighed i transportsektoren.

Visionen blev udviklet i mit team i Elsam, og den fik stor politisk opmærksomhed i perioden 2003 – 2005. Min på det tidspunkt gode medarbejder – Niels Henriksen – skrev følgende notat om VEnzin-visionen.VEnzin-visionen

Jeg har gemt alle notaterne vedr. VEnzin-visionen, så hvis der er nogen, der er interesseret i at studere, hvordan et kommerciel virksomhed kan stille sig i front med en langsigtet ambitiøs vision for udviklingen af energisystemet med tilhørende konkrete  aktiviteter, skal I blot henvende jer til mig.

Udviklingen af 2. generations bioethanol og 3. generations affaldsbehandling er konkrete aktiviteter under VEnzin-visionen, som mit team var ansvarlig for.

4. Scenarioteknik

I Elsam videreudviklede vi scenarioteknikken, således at den blev et egentligt risikostyringsværktøj. Vi bruget teknikken til bl.a. at forudsige den globale økonomiske krise 5 år inden den viste sig i praksis.

Hvis du vil vide mere om scenarioteknikken kan du slå op på www.scenariolab.dk

Advertisement

En tanke omkring “Flemming Nissen

 1. Hej Flemming!
  Søgte lidt på Smart Grid og fald over et link til dig!
  På Dantherm Power arbejder vi med SOFC og Micro Kraft Varme anlæg.
  Vi har nogle mere eller mindre færdige systemer som kan producere 1- 1,5 kW og noget varme. I et fremtidig projekt kunne vi godt tænke os at gøre vores systemer “Smart grid ready”. Altså agere på “ordre” fra en Smart Grid master. Vores umiddel bare problem er hvordan ser kommunikations protokollen ud, hvordan og på hvilket medie? Altså meget low level!
  Har du nogle links til krav specs for vores område (Danmark)!
  Rammer jeg helt ved siden af, i forhold til dine interesser?
  mvh
  Flemming Birk
  Dantherm Power A/S
  Hobro
  Mobil: 6023 5516

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s