Det unikke på Energy-Together platformen

E2G-konceptet indeholder en visualisering af den segmentering af energisystemet, som er udviklet gennem de sidste 30 år, og som der er konsensus omkring blandt alle aktører. Med denne visualisering kan energiinteresserede personer få overblik over det samlede energisystem, og de kan bruge dette overblik til at fordybe sig i detaljerne, samtidig med at de ikke mister overblikket. E2G-konceptet indeholder også en kortlægning af beslutningssystemet. Denne kortlægning bygger også på 30 års erfaringer, men den har endnu ikke fået samme ”blå konsensus stempel”, som energistrømskortet. Der skal derfor etableres et samarbejde mellem relevante aktører om at standardisere kortet over beslutningerne. E2G- indeholder et første bud på denne standard.

Det unikke i E2G ligger i kombinationen af kortet over beslutningskæderne og kortet over energistrømmene og de tekniske anlæg.

I resultaterne af de nuværende energianalyser lavet på store komplicerede energimodeller, ser man kun konsekvenserne af de beslutninger, som aktørerne forventes at gennemføre, hvis de agerer samfundsmæssigt rationelt. Man får ikke et billede af, hvilke aktører, der beslutter hvad i modellen, og hvilke incitamenter, der får de forskellige aktører til at træffe de pågældende beslutninger. Det er denne del, vi bl.a. vil tilføre på Energy-Together platformen. I den Energistrøms-simulator, som ligger på platformen, vil vi visualisere de vigtigste beslutningstagere, og de beslutninger, de har mulighed for at træffe. Endvidere vil vi vise konsekvenserne af deres beslutninger med hensyn til hvordan beslutningerne påvirker energistrømmene og CO2-udledningen og eventuelt elmarkedet.

Et af de vigtige mål med videreudviklingen af E2G-platformen er at implementere en pengestrømsmodel, der viser pengestrømmene mellem de vigtigste aktører.

Visionen med E2G-platformen er at skabe et kort over energisystemet og energisektoren, hvor brugerne kan zoome ind og se hvor de selv arbejder og er med til at skabe værdi, og hvor brugerne også kan zoome ind på alle tekniske anlæg i systemet. Visionen er endvidere, at kortet bruges til at skabe nogle fælles billeder på tværs af fagområder, der kan bruges til at finde og realisere synergier i energisektoren og mellem energisektoren og andre sektore.

Når en kommune f.eks. laver en strategiplan for omlægning af energisystemet til et fossilt frit system, vil E2G-konceptet kunne hjælpe dem til at visualisere, hvilke aktører i kommunen, der forventes at beslutte hvad, og hvorfor de bør træffe de pågældende beslutninger. Denne overbygning til de eksisterende strategiprocesser, vil gøre det lettere, at lave konkrete handlingsplaner, der implementere strategiplanerne.

Når et el-distributionsselskab skal vurdere belastninger på radialer i forbindelse med en større integration af elbiler og varmepumper, vil E2G-konceptet kunne bruges til at kortlægge og visualisere energiforbrug og beslutningsprocesser hos de borgere, der er tilsluttet den pågældende radial, og de vil kunne få ideer til alternativer til at øge kapaciteten på ledningerne.

Når vi alle skal tage stilling til udviklingen i elpriserne, kan vi hente viden om, hvordan spotpriserne afhænger af en række parametre i den Markedssimulator, der ligger på E2G-platformen.

Når vi alle vil vide mere om hvordan energisystemet hænger sammen, og lære at vurdere størrelsesordener af energistrømmene, er E2G-platformen det rigtige sted at finde informationerne.

Når en leverandører af el-udstyr vil lave en markedsanalyse, råder Energistyrelsen over rigtig mange data. Via E2G-platformen får de meget lettere adgang til disse data.

Advertisement

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s